Super Button Box Bash

BBB

Posted in Uncategorized | No Comments »

Mystery Photo

Any guesses on the location of this photo?  phrvatin@yahoo.com 

Cesen copy

Posted in Uncategorized | No Comments »

Slovenian Days in Cleveland

Slovenian Days in Cleveland

THURSDAY, SEPTEMBER 9 at 6 PM
Slovenian Film Evening – 100 % Slovenian: Stories of Slovenian Women in America
Oswald Building Media Center, First Floor, 1100 Superior Ave, Cleveland

FRIDAY, SEPTEMBER 10 at 6 PM
American Jazz, Slovenian Style (Leo Coach, Alan Nemeth and friends)
Slovenian Cultural Garden, 820 East Blvd, Cleveland

TUESDAY, SEPTEMBER 14 at 6 PM
Slovenian-American Writers Today (Bruce Weigl, Ray McNiece, Gail Ghetia Bellamy)
Cleveland Public Library, 325 Superior Ave, Cleveland

WEDNESDAY, SEPTEMBER 15 at 6 PM
17th Annual Slovenian Sausage Festival
SNPJ Farm, 10946 Heath Rd, Kirtland

THURSDAY, SEPTEMBER 16 at 6 PM
The Main Celebration of the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Slovenia with the Opening of the Exhibition of the Technical Museum of Slovenia
“Us and them without borders”
Presentation of Slovenian cuisine and wines in the framework of the project
“Slovenia – European region of gastronomy”
Rotunda of the Cleveland City Hall, 601 Lakeside Ave E, Cleveland

SATURDAY, SEPTEMBER 18 at 6 PM
Opening of the Exhibition “The Road to the Recognition of Slovenian Independence in the USA and Ohio through the View of American Press”
Slovenian Museum and Archives, 6407 St Clair Ave, Cleveland

SATURDAY, SEPTEMBER 18 at 7 PM
Classical Music Concert (Alex Yuill, piano, and friends)
Slovenian National Home, 6417 St Clair Ave, Cleveland

SUNDAY, SEPTEMBER 19 at 10 AM
Slovenian Mass at St. Mary´s in Collinwood
Mass of Thanksgiving for Slovenia´s 30 years of blessings received and blessings to come: 1991-2021
(Father John Kumše)
15519 Holmes Ave, Cleveland

SUNDAY, SEPTEMBER 19 at 11.30 AM
St. Vitus Church – Ceremonial Ribbon-Cutting for the new parish hall
6022 Lausche Ave, Cleveland

SUNDAY, SEPTEMBER 19 at 3 PM
60th anniversary of Slovenska Pristava and celebration of the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Slovenia with a cultural program
Slovenska Pristava, 1024 Brandt Rd, Harpersfield

SUNDAY, SEPTEMBER 19 in the afternoon
50th Anniversary Tribute to the Don Wojtila Orchestra
SNPJ Farm, 10946 Heath Rd, Kirtland

ČETRTEK, 9.9. ob 18 h
Slovenski filmski večer – Slovenke, dokumentarec o ameriških Slovenkah
Oswald building media center, pritličje, 1100 Superior Ave, Cleveland

PETEK, 10.9. ob 18 h
Ameriško-slovenski jazz (Leo Coach, Alan Nemeth in prijatelji)
Clevelandski / Slovenski kulturni vrt, 820 East Blvd, Cleveland

TOREK, 14.9. ob 18 h
Ameriško-slovenski avtorji danes (Bruce Weigl, Ray McNiece, Gail Ghetia Bellamy)
Clevelandska javna knjižnica, 325 Superior Ave, Cleveland

SREDA, 15.9. ob 18 h
17. festival kranjskih klobas
SNPJ Farm, 10946 Heath Rd, Kirtland

ČETRTEK 16.9. ob 18 h
Osrednja proslava ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije
Otvoritev razstave Tehničnega muzeja Slovenije “Mi in oni brez meja”
Predstavitev slovenske kulinarike in vin v okviru projekta
“Slovenija – evropska gastronomska regija”
Rotunda Mestne hiše Clevelanda, 601 Lakeside Ave E, Cleveland

SOBOTA, 18.9. ob 18 h
Odprtje razstave “Ameriški mediji – dogodki v Sloveniji 1990-1991 in pot do ameriškega priznanja
slovenske neodvisnosti”
Slovenski muzej in arhiv, Cleveland, 6407 St Clair Ave, Cleveland

SOBOTA, 18.9 ob 19 h
Koncert klasične glasbe (Alex Yuill, klavir, s prijatelji)
Slovenski narodni dom, 6417 St Clair

Posted in Uncategorized | No Comments »

Proud to be Slovenian Day

June 27, 2021 In case you missed it.

Slovenska Pristava 1024 Brandt Road, Harpersfield Ohio

PROUD TO BE SLOVENIAN DAY

PTBS003copy PTBS002copy PTBS005copy PTBS004copy PTBS007copy PTBS006copy PTBS009copy PTBS008copy PTBS011copy PTBS010copy PTBS013copy PTBS012copy

 

Posted in Uncategorized | No Comments »

Slovenian Statehood – Cleveland, Ohio

June 25, 2021 – The Slovenian Flag on display at Cleveland City Hall to mark the 30th anniversary of Slovenia’s Statehood.

Slovenian Statehood 30

Posted in Uncategorized | No Comments »

30 Years of Slovenian Independence

Slovenia 30

Posted in Uncategorized | No Comments »

Biden sends congratulations to Pahor

https://www.predsednik.si/up-rs/uprs-eng.nsf/pages/50591469020FB066C125861B0043BC5C?OpenDocument

Pahor Biden

 

 

Posted in Uncategorized | No Comments »

Christmas 2020 St. Vitus Parish

ST. VITUS CHURCH – CERKEV SV. VIDA

St Vitus 600px

Dear Parishioners:

The message which the angels brought to the shepherds on that first Christmas night was a message of peace. Christ, the Prince of Peace, came that we might have peace in our hearts and in our homes. Our world has not  grasped that sense of peace. We all are so much in need of Christ’s peace and love. Peace must begin within the hearts of each one of us. We must be at peace with ourselves and the world around us. This can come only through a close association with Christ and His Church. This is why we hope all of you will make an extra effort to receive the Sacraments and come to Mass as a family on Christmas. We are certain that if you do, the Spirit of Christmas will abide with you througho”ld’t the whole year. The enclosed schedule is for your convenience. May you have a blessed and Holy Christmas and New Year 2021.

Your Priests & Parish Staff

Dragi Farani,

Veselo sporocilo, ki so ga v pri sveti noci angeli oznanili pastirjem, je bil pozdrav miru. Kristus, knez miru, je prisel na svet, da bi mi imeli mir v svojih srcih in domovih. Svet ni dojel pomena miru. Vsi silno potrebujemo Kristusovega Miru. Mir mora zavladati v nasih srcih. Ziveti moramo v miru sami s seboj in s svetom okrog nas. To se more zgoditi le v tesni povezavi s Kristusom in njegovo Cerkvijo. To je tudi razlog za nase upanje, da boste v teh dneh prejeli zakramente in se kot druzina udelezili bozicnega bogosluzja. Prepricani smo, da, ce to storite, bo svetonocni mir vedno vladal v vasih druzinah! Prilozeni bozicni spored naj Varn sluzi kot opomin na izvrsitev
vasih verskih dolznosti. Vsem faranom zelimo blagoslovljene praznike Gospodovega rojstva in srecno Novo leto 2021.

Vasi duhovniki

CHRISTMAS – BOZIC – 2020
Thursday, December 24th
CHRISTMAS EVE – SVETI VECER
4:00 P.M. Vigil Mass of Christmas
6:00 P.M. Vigil Mass of Christmas
11:30 P.M. Christmas Prelude – bozicne pesmi
12:00 P.M. Midnight Mass – Polnocnica
Friday, December 25th
CHRISTMAS DAY – SVETI DAN
9:00 AM. Liv. & Deceased Parishioners & Benefactors
10:30 AM. Liv. & Deceased Parishioners & Benefactors
Saturday, December 26th
4:00 P.M. Feast of the Holy Family – Vigil Mass
Sunday, December 27th
FEAST OF THE HOLY FAMILY- PRAZNIK SV. DRUZINE
9:00 AM. For our Parish Families
10:30 AM. For our Parish Families
Thursday, December 31st- New Year’s Eve
4:00 P.M. Vigil Mass – Feast of Mother of God
For our Parishioners
Friday, January 1st
NEW YEAR’S DAY- NOVEGA LETA DAN- 2021
FEAST OF THE MOTHER OF GOD
10:00 AM. For our Country
HAPPY NEW YEAR! – SRECNO NOVO LETO!
In farno osebje

Posted in Uncategorized | No Comments »

Christmas 2020 St. Mary’s Parish

CHRISTMAS 2020

St Marys via Phil Hrvatin 600pxDear Parishioners and Friends of St. Mary’s, Christmas this year, as most of 2020, will be remembered for the challenges and hardship of separation, isolation, fear, and personal restrictions brought on by the Covid pandemic. But the message of Christmas this year, as it is every year, is a message of hope and courage. To Joseph, the angel said, “Do not be afraid to take Mary into your home.” To the shepherds in the hills of Bethlehem, the angels said, “Do not be afraid, for today in David’s city is born the Savior, who is Christ the Lord.” Our circumstances may be different, but the message of that first Christmas day in Bethlehem is just as powerful and comforting today as then. Just think how difficult it must have been for Mary and Joseph to find themselves as strangers in a city that had no room for them, except a stable. Just think how many people of past generations found themselves spending Christmas alone in a prison cell because of their beliefs, or enduring the bitter cold on the frontlines of a battlefield, or families separated from each other by war. Like them, we will get through this if we take to heart the message of Christmas, “Do not be afraid, for to us has been born a Savior who is our hope, our light, our peace, a Savior who will always be Emmanuel-God with us.” May the joyful hope of Christmas remain with us in the New Year 2021.Christ is Born! Glorify Him!Fr. John KumseDeacon David Kushner

Dragi župljani in prijatelji Marije vnebovzete, Božič to leto, kakor tudi večina leta 2020 ne bo pozabljen za izzive in stiske ločitve, strah in osebne omejitve prinešene nam od Covid pandemije. Toda sporočila Božiča, toleto, kakor tudi vsako leto, je sporočilo upanja in poguma. Jožefu je angel rekel, “Ne boj se vzeti Marijo v tvoj dom.” Pastirjem v okolici Bethlehema so angeli rekli, “Ne bojte se, ker je danes v Davidovem mestu rojen Zveličar, ki je Kristus, Gospod. Naš položaj je mogoče drugačen, toda sporočilo prvega božičnega dne v Bethlehemu je prav tako močno in tolažljivo danes kot takrat. Samo pomislite kako težko je moralo biti za Marijo in Jožefa, sama kot tujca v mestu, ki ni bilo prostora za njih, razen hlev. Samo pomislite koliko ljudi preteklih generacij, so se znašli sami na Božič, sami v zaporu zaradi njihovega prepričanja vere ali vztranjane ostrega mraza na bojni črti, ali družine ločene zaradi vojne. Kakor oni, mi bomo preživeli to, če mi vzamemo k srcusporočilo Božiča, “Ne bojte se, ker nam je bil rojen Zveličar, ki je naše upanje, naša luč, naše življene, naš mir, naš Zveličar, ki vedno bo Emanuel-Bog z nami.” Naj radostno upanje Božiča ostane z nami v Novem Letu 2021. Kritus je rojen! Slavimo ga!G. Janez KumšeDiakon David Kushne

CHRISTMAS EVE – SVETI VEČER

Thursday, December 24
5:00 p.m. Children’s Mass – Otroška maša
11:30 p.m. Christmas Prelude Music – božične pesmi
12:00 a.m. Midnight Mass – Polnočnica

CHRISTMAS DAY – SVETI DAN
Friday, December 25 9:30 a.m. English/Slovenian Mass – angleška /slovenska maša
11:30 a.m. English Mass – angleška maša

FEAST OF THE HOLY FAMILY – PRAZNIK SV. DRUŽINE
Sunday, December 27
Ordinary Sunday Mass Schedule-Običajen nedeljski urnik
5:00 p.m. Saturday Vigil – 8:00 a.m., 10:00 a.m. and 12:00 noon
Sunday 11:00 a.m. Pete Litanije Matere BožjeSung Litany of the Blessed Virgin MaryNEW YEAR’S EVE – SILVESTROV VEČER Thursday,
December 31, 2020
5:00 p.m. Vigil Mass – angleška maša

NEW YEAR’S DAY –2021 – NOVO LETO-2021
Friday, January 1, 2021
9:30 a.m. Slovenian Mass – slovenska maša
11:30 a.m. English Mass – angleška maša

SACRAMENT OF RECONCILIATIONZAKRAMENT SV. SPOVEDI

Thursdays of Advent during Adoration 5:00 – 6:00 p.m.
SATURDAY, December 19, 2020
Sobota, 19. decembra 4:00 p.m. – 4:40 p.m.

MONDAY,

December 21, 2020 Pondeljek, 21. decembra 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Beekeeping at St. Mary’s Parish

Beekeeping at St. Mary’s Parish
Phil Hrvatin
December 10, 2020

For the past decade Father John Kumse has practiced urban agriculture in several of the parish owned properties near St. Mary’s Church in Collinwood. Today I had the opportunity to get a lesson in beekeeping as Father Kumse winterized his beehives. The process includes leaving an adequate amount of feed syrup, leaving enough honey in the hive, ventilating the hive and reducing the size of the entrance to keep the cold weather out. Father gave me one bit of departing advice. If you see me running, try to keep up.

Bee3 Bee2 Bee1

Posted in Uncategorized | No Comments »